• fb_no12
  • spis tresci
  • spis tresci2
  • fb_no12
  • spis tresci
  • spis tresci2

FAMILY BUSINESS. Zarządzanie firmą rodzinną 4/2018

79.00 PLN

W firmach rodzinnych wartości niematerialne, zakorzenione w historii rodziny, są równie ważne co wartości materialne. Bo to, co prawdziwie cenne – wspieranie lokalnej społeczności, wrażliwość na potrzeby słabszych, dbałość o środowisko zaangażowanie na rzecz pracowników, młodzieży, dzieci – jest BEZCENNE.

Ten numer magazynu FAMILY BUSINESS wartościom finansowym i niefinansowym firm rodzinnych. 

W numerze dwunastym:

STRATEGIA: Sukcesja królów a sukcesja wizjonerów

BIZNES: Ścieżki sukcesora. O zebranych doświadczeniach

RODZINA: Wsparcie rodzeństwa siłą i motywacją 

„FAMILY BUSINESS. Zarządzanie firmą rodzinną” jest źródłem inspiracji i wskazówek!